martes, 30 de octubre de 2012

Primeres sensacions

Les pràctiques ja van prenent forma i sense dubte ja ens anem situant millor en la realitat piscopedagogica i van apareixent les primeres sensacions....

 


Avui quan tornava de camí a casa del centre on realitzo les meves pràctiques, reflexionava sobre la importància de viure la realitat d'un context real, la importància del pràcticum en el grau de psicopedagogia.

 


En aquest sentit em refereixo que all larg dels semestres de sicopedagogia hem estat aprenent moltes coses de diverses asignatures, les quals ens marcaven pautes, objectius, continguts...que intentaven ajustar-se a la realitat, però que quedaven en teoria. Ara amb el pràcticum em trobo amb la realitat, de cara a cara, analitzant com son els diferents tests ( wisc, basc...), els quals nomes en coneixia els resultats, veient per a que serveix cadascun i com aplicar-lo i veient en primera tasques d'intervenció, avaluació....

Veig que per una part si hagues d'exercir ara mateix de psicopedagoga, em sentiria buida, no sabria per on començar, ja que trobaria a faltar aquesta part de pràcticum, de la realitat laboral que estic coneixent i necessito coneixer per ajustar el que se al que estic analitzant i veient.

Si més no, trobo que serà molt enriquidora ( ja ho esta sent!!) aquesta experiència. Tanmteix, l'ajut i el suport del tutor és fonamental ja que m'explica diversos aspectes relacionats i esdevé com a guia en aquest proces d'aprenentatge en un context real.Com a diari de les meves pràctiques, necessitava realitzar aquesta reflexió, la qual veig que la teoria sense un context real i aplicat no seria funcional, així doncs, ara em toca vincular tot el que he après durant aquest semestres (  i fins i tot refrescar alguns aspectes) i relacionar-ho amb el dia a dia de les pràctiques, amb el context dels nens i nenes que arriben i/o ja estan al centre.


domingo, 28 de octubre de 2012

anàlisi i recollida d'informació

Els elements de recollida d'informació com a punt essencial per detallar el context on l'infant intervé. 

 


Durant una sessió vaig estar analitzant amb la meva tutora tota la informació i recerca necessaria per coneixer els diferents contexts analitzats d'un cas concret i com s'havia portat a terme en un cas concret.


La mare d'un nen  de 6 anys va arribar al centre amb la necessitat de trobar ajuda i pautes per poder controlar el seu fill. Es tracta del fill petit, el qual té un germà de 8 anys, i segons els pares presenta problemes de conducta i agressivitat a casa.
Així doncs, per coneixer més el cas, es realitza una funció de recollida de informació per part del centre per tal de coneixer més profundament els diferents contextos (familia, escola, nen)

 FAMILIA
Als pares se'ls realitza primerament una entrevista personal. Ells expressen el motiu el qual els preocupa del seu nen, així com exemples del seu comportament amb diferents membres de la familia,normes, característiques del nen..... 
El següent pas a realitzar amb els pares va ser passar els diferents test : CBCL, BASC, SDQ.
La meva tutora em va ensenyar els tests, els tipus de preguntes i les conclusions extretes de cadascu. Cal dir que va ser molt interessant veure aquests tests, a que si que en coneixia resultats extrets d'aquets però no els havia vist personalment ni sabia com es passaven ni com es corregien,tanmateix els resultats que en podriem extreure.

ESCOLA 
Primer es va mantenir una entrevista amb el tutor per coneixer més profundament com es desenvolupava el nen amb altres alumnes, amb els professors.... Cal dir que l'alumne ja va presentar un incident quan feia p3 i que el tutor que tenia enguany era nou, així que detallaria els aspectes del nen segons l'havia vist des de setembre d'enguany. Per concretar més aquests aspectes, el tutor va realitzar el test BASC. Tanmateix vaig poder veure el test amb les preguntes i respostes i la seva correció.


ALUMNE
Concretament amb l'alumne també se li van passar diversos tests. Com que es tracta d'un nen petit, ell deia les respostes i la meva tutora de pràctiques anava marcant les respostes. Tanmateix també se li va fer dibuixar aspectes com: ell mateix, la seva familia, un abre i una casa.


 Així doncs, varem estar analitzant aquests aspectes, conjuntament amb els resultats extrets de cada context i destacantla importància de coneixer primerament el context on intervé l'alumne per tal de poder ajustar al màxim la intervenció. Dels resultats extrets, i a trets generals, podem observar que el nen presenta un index d'agresivitat i problemes de socialibilització, però que s'exterioritzen més a nivell familiar que a nivell escolar. La meva funció va ser conèixer diferents instruments per obtenir informació de diferents context directament en la pràctica d'un cas concret. 


domingo, 21 de octubre de 2012

Comencem el diari de pràctiques!


Ja va sent hora de començar a escriure la primera entrada d'aquest petit diari que m'acompanyarà durant tot aquest curs al llarg de les meves pràctiques de psicopedagogia!!Si més no, ara toca posar en pràctica els coneixements que durant tants semestres hem anat asolint!

 

 

                   

 El meu centre de pràctiques


El centre on realitzo les practiques és un centre privat. Es tracta d’un centre format per un equip de professionals especialitzats en diferents àmbits de la psicologia.
 El centre ofereix un servei d’atenció destinats tant a adults, infants i adolescents. En el meu cas, les practiques es centren en l’àrea d’infants i adolescents. La finalitat d’aquest centre és ajudar a trobar els recursos necessaris per fer front a les dificultats que sorgeixen en el dia a dia. Tanmateix es tracta d’un centre que col·labora amb diferents associacions, tals com la de TDH i Universitats. Aquesta aproximació a la realitat dels nens i adolescents tanmateix amb les dificultats que presentin puguin es molt avantatjosa per tal d’afrontar els casos amb més professionalitat.
Concretament, el centre on realitzo les pràctiques ofereix diferents serveis dels quals destaquen psicologia d’adults, psicologia familiar, psicologia jurídica i mediació, psicologia de la salut, estimulació neuròtica i  psicologia infantil i juvenil conjuntament amb un servei de  reeducacions. 
En el meu cas em centraré en els serveis de psicologia infantil i juvenil i en el de reeducació. Aquests serveis ofereixen la possibilitat de conèixer dins d’un ambient real mitjançant les meves pràctiques aspectes del TDA-H, diferents trastorns generalitzats del desenvolupament, trastorns de conducta i d’ansietat, trastorns de l’aprenentatge tot adequant i realitzant una prevenció , avaluació i intervenció, entre d’altres.
La meva tutora de pràctiques és la co-directora del centre. Ella agafa els casos dels infants i adolescents, a més de les reeducacions.  A més de la meva tutora treballen al centre 5 especialistes més que tracten els serveis esmentats anteriorment. Ella es psicòloga de formació però trobem que posseeix experiència i formació  tals com un títol  en el camp dels trastorns psicològics en nens i adolescents.
La meva tutora de pràctiques, conjuntament amb una altra especialista del centre,  realitzen tallers i cursos adreçats a diferents destinataris, tant als infants com als adults. Les temàtiques van des de  Què és el TDA-H i com abordar-lo, Taller de resolució de conflictes amb joves, tallers terapèutics per a grups de nens i adults i escola de pares. A més dels cursos que disposen, realitzen cursos a mida per a associacions i institucions. Tal com veiem es tracta d’un centre obert als diferents estaments i actiu.
El fet de tractar-se d’un centre privat, facilita alguns aspectes com la rapidesa en la detecció i intervenció dels casos, però alhora dificulta l’aplicació funcional en altres contextos com l’escolar i familiar.
D’altra banda trobem que al trobar-se en l’àmbit psicològic i no psicopedagògic podem trobar mancances, però personalment veig el got omplert enlloc de buit, ja que pot ser més enriquidor perquè podré aprofundir més en l’àmbit psicoclògic tot combinat la teoria apresa a psicopedagogia amb els casos reals del centre. Tanmateix, aquest aspecte el considero positiu, ja que el fet psicològic pot enriquir-me en les pràctiques, ja que el focus i objectiu tant de la meva tutora que s’especialitza més en els casos de nens i adolescents és intervenir en aquests per tal de donar resposta a les necessitats que presentin, funció que comparteix l’especialista de psicopedagogia. Tant com afirma Cèsar Coll al vídeo dels 15 anys de psicopedagogia, el focus és promoure i afavorir els processos d’aprenentatge relacionant la construcció personal i identitat pròpia.


jueves, 18 de octubre de 2012

Benvinguts al blocAmb aquesta nova imatge us dono la benvinguda al bloc del PracticumI de psicopedagogia.