PRACTICUM II

PRACTICUM II


El projecte recau en l’aproximació directa del món psicopedagògic i els elements que intervenen just realitzant un projecte que permeti posar en pràctica aquests aspectes. Aquesta connexió de la pràctica psicopedagoga a nivell real i laboral comprèn diferents aspectes com  per exemple conèixer i aplicar test, reflexionar sobre  els casos, elaborar intervencions adequades a les necessitats, ampliar coneixements...  Aquests aspectes queden relacionats amb els objectius fixat i proposats del projecte. He triat, a banda de conèixer i participar en aquests aspectes dos casos concrets, ja que em permetran conèixer el rerefons de totes les fases que intervenen i si més no, aproximar-me a la pràctica psicopedagoga des del punt de vista pràctic i real de casos. Si més no, fins ara al llarg de les assignatures hem vist casos a nivell teòrics els quals hem hagut d’elaborar plans d’intervenció, analitzar les necessitats...però canvia radicalment quan són reals, i interactues personalment amb els nens i adolescents.

Així doncs, a nivell personal trobo molt interessant i enriquidor poder participar de manera activa en diferents tasques que desenvolupen els psicopedagog però concretament en les intervencions  dels dos casos concrets ( nen de 15 anys i de 12 anys). Aquesta implicació real i activa em permet conèixer tots els punts positius i negatius que envolta el món psicopedagògic i completar així doncs amb el coneixement teòric adquirit fins ara.  Al esdevenir un centre privat trobem molts avantatges i inconvenients. Per exemple una de les avantatges és la rapidesa i agilització de la detecció dels casos i inici de les intervencions en comparació als centres escolars. D’altra banda, a vegades comencen casos que per problemes econòmics i d’altres deixen a mitges la intervenció que es portava a terme. Així doncs, a nivell retroespectiu he agafat dos casos que conec des de l’inici i els quals permetran elaborar un pla d’intervenció  a llarg termini, si més no, termini que ens permetrà analitzar i avaluar la intervenció proposada i aplicada i esdevenir els canvis oportuns, tot ajustant-nos al subjecte del cas.

L’execució del projecte permet posar en practica tots aquests coneixements adquirits fins ara i ampliar-ne als casos reals. Tanmateix trobo molt important el recolzament del tutor de pràctiques, essencial per guiar-nos i si més no recolzar-nos en el camí que poso en pràctica al llarg d’aquest projecte. 

1 comentario:

  1. Estic totlament d'acord amb tu Cristina. En el meu centre, s'han deixat tractaments a mitjes per qüestions econòmiques que no s'han pogut resoldre. És una verdadera llàstima! Ja has fet bé en centrar-te tant sols en dos casos.

    ResponderEliminar