martes, 20 de noviembre de 2012

WISC-IV

 WISC- IV

(Wechsler Intelligence Scale for Children)
Si més no, aquest és un test que ens aporta informació relacionada amb la intel·ligència a partir de diferents aspectes:
 • Comprensió verbal
 • Raonament perceptiu
 • Memòria de Treball
 • Velocitat de processamentEDAT: de 6 a 17 anys
                              per edats inferiors trobem el WIPPSI ( de 3 a 6 anys)
                             per edats superiors trobem el WAIS ( a partir de 17 anys)

DURACIÓ: Els 10 test aproximadament poden tenir una duració total de 65 min a 80 minuts.

APARTATS DEL WISC:
 • CUBOS
 • SEMEJANZAS
 • DIGITOS
 • CONCEPTOS
 • CLAVES
 • VOCABULARIO
 • LETRAS Y NÚMEROS
 • MATRICES
 • COMPRENSIÓN
 • BUSQUEDA DE SÍMBOLOS
 • (FIGURAS INCOMPLETAS)
 • ( ANIMALES)
 • ( INFORMACIÓN)
 • ( ARITMÉTICA) 
 • ( ADIVINANZAS) 
 A continuació detallaré en que consisteix cada prova del Wisc.
CUBOS
Aquesta petita prova consisteix en reproduir els cubs.
Si tenen de 6 a 7 anys  comencen per la figura 1.
Si tenen de 8 a 16 anys comencen per la figura 3

Cronometrar: tot el temps que necessita per relitzar les figures. Tanmateix hi ha un temps màxim per realitza-ho, indicat al quadernet d'avaluació. Les figures més senzilles tenen de temps màxim 30segons mentre que les més complicades 120 segons.
Si el dibuix es incorrecte s'ha de marcar al quadernet d'avaluacions.
Als 3 errors--> PAREM LA PROVA.

PUNTUACIÓ: De les figures 4 a la 8 la puntuació pot ser 0 o 4. A partir de la figura 9 fins les restans, segons el temps que trigui puntuarem de 4 a 7 puns.


SEMEJANZAS

Consisteix en relacionar  dos paraules que respresenten conceptes i objectes comuns. El nen ha de determinar en qué s'assemblen aquests objectes o conceptes. Els elements es presenten de forma oral.

 • Els nens de 6 a 8 anys comencen amb l'element 1
 • Els nens de 9 a 11 anys comencen amb l'element 3
 • Els nens de 12 a 16 anys comencen amb l'element 5

Haurem de tenir en compte de formular-ho de la següent manera:
- En que s'assemblen el vermell i el blau?
-En què s'assemblen una roda i una pilota?

Anotarem al quadern les explicacions que ens doni el nen/a sobre la relació que pensa que tenen els dos objectes o conceptes.
Als 5 errors-->PAREM LA PROVA

PUNTUACIÓ: Al manual ens detalla quines respostes podem donar per vàlides i quines no, per tal d'orientar-lo cap a una puntuació o una altra.


DÍGITOS
 Aquesta prova consta de dues tasques d'aplicació independents. La primera " dígits en ordre directe" i la segona " dígits en ordre invers". Als dos casos, l'examinador ha de llegir una sèrie de números que els haurà de dir en el mateix ordre si es presenta en " dígits en ordre" o haurà de repetir la sèrie númerica a partir de la última xifra que li ha dit l'examinador, al revés.

 • ORDRE DIRECTE: 3,8,6       El nen contesta: 3,8,6
 • ORDRE INVERS: 3,8,6         El nen contesta : 6, 8, 3

Als 2 errors--> PAREM LA PROVA

CONCEPTOS

Al nen se li presenta unes lámines de dues o tres files de dibuixos i ell ha d'escollir un dibuix de cada fila, de forma que cada conjunt de dibuixos tinguin una característica comuna.


 • Els nens de 6 a 8 anys--> comencen amb l'element 1
 • Els nens de 9 a 11 any--> comencen amb l'element 5
 • Els nens de 12 a 16 anys--> comencen amb l'element 7


El nen haurà de nombrar o senyalar el número que correspon als dibuixos escollits.
Als 5 errors--> PAREM LA PROVA


CLAVES
El nen ha de copiar una sèrie de simbols que apareixen emparellats cadascú a una figura geomètrica o a un número. El nen haurà de dibuixar el símbol en la figura o casella que correspongui, amb un límit de temps corresponent.

 • Els nens  de 6 a 7 anys--> comencen amb les claves A
 • Els nens de 8 a 16 anys--> comencen amb les claves B

Als 120 minuts--> PAREM LA PROVA

VOCABULARIO
La tasca del nen consisteix en definir oralment una sèrie de paraules que l'examinador llegirà en veu alta al temps que li ensenya de manera escrita en unes tarjetes.

 • Els nens de 6 a 8 anys--> comencen amb l'element 5
 • Els nens de 9 a 11 anys--> comencen amb l'element 7
 • Els nens de 12  A 16 anys --> comencen amb l'element 9
Escriurem al quadern les respostes que el nen doni.

PUNTUACIÓ: Al manual d'aplicació ens guia sobre les possibles respostes que poden donar i les puntuacions que li podem otorgar. Aquestes aniran de 0, 1 i 2 punts.

Als 5 errors---> PAREM LA PROVA

LETRAS Y NÚMEROS


TAMAI

TAMAI

Test autoavaluació Multifactorial d'Adaptació infantil.
Aquest test consta de 3 nivells
 • 1r nivell--> referent als alumnes que cursen 3r,4t i 5è de primària ( 8/9 anys FINS 10/12 anys)
 • 2n nivell--> referent als alumnes que cursen de 6è, 1ESO, 2 ESO ( 11/12 anys fins 13/14 anys)
 • 3r finvell-->  referent als alumnes que cursen3r ESO fins Batx. ( 14/15 fins 18 anys aprox)

Duració: Aproximadament aquest test té una durada orientativa de 30 minuts
Per mitjà del test podem observar les adaptacions en diferents context:

 • Inadaptacio Personal
 • Inadaptació escolar
 • Inadaptació social
 • Inadaptació familiar

domingo, 18 de noviembre de 2012

BASC

Durant vàries sessions hem estat comparant, analitzant i si més no, coneixent de primera mà diferents test que utilitzen.

Començaré pel
                                       BASC 
( Sistema de Evaluación de Conducta de niños y adolescentes)

àmbit: de 3 a 18 anys

temps orientatiu: més o menys 10 a 20 minuts Pares/ tutors i 30minuts els nens

finalitats i aspectes que podem avaluar: 

 • En relació a les dimensions patològiques: Conducta, Trastorns emocionals i problemes de la personalitat.
 • En relació a la dimensió adaptativa: Habilitats socials i lideratge

El material el qual disposa i esdevé d'importància a l'hora de passar-lo és: •  AUTOINFORME PEL NEN ( test personal que respon l'alumne la qual respon preguntes sobre ell mateix)
 • QUESTIONARIS PER PARES ( test on responen aspectes relacionat amb ells mateixos i amb el seu fill o filla)
 • QUESTIONARIS PER TUTORS ( test on respon el tutor relacionat amb aspectes que aquest observa a nivell escolar)
 • HISTORIA ESTRUCTURADA DEL DESENVOLUPAMENT DEL NEN ( aspectes importants que tracten des de l'embaraç fins aspectes relaciona amb l'actualitat del nen o nena)
 • SISTEMA D'OBSERVACIÓ DE LA CONDUCTA ( per enregistrar diferents punts relacionats amb la conducta dins del context escolar del nen.
Segons la edat trobem

P1/T1--> aplicat amb nens de 3 a 6 anys
P2/T2--> aplicat amb nens de 6 a 12 anys
P3/T3--> aplicat amb nens de 12 a 18 anys

els autoinformes pel contrari comencen S2, a partir de 8 anys.RESULTATS

Una vegada aplicat el test i obtingut els resultats inserits a l'ordinador, obtenim diverses gràfiques que ens permeten analitzar els diferents aspectes.

Si el test troba algun aspecte que s'han de tenir en compte, a sota apareix ELEMENTS CRÍTICS, on apareixen el numero d'algunes preguntes les quals són importants per incidir-hi.

cas nen 1r ESO

CAS NEN 1r ESOContinuem analitzant i coneixent la realitat que presenten diversos casos. El següent cas que detallaré i el qual entro, és concretament el cas d'un nen que actualment fa 1r ESO.  Aquest nen porta ja  3 anys treballant al centre sobretot per treballar els aspectes de TDAH, trastorn de conducta negativista desafiant i la impulsivitat que presenta.


Poc a poc vaig coneixent realitats, característiques diferents dels nens i el punt fonamental és que són d'edats diferent, el qual et fa adapatar-te  a cada nen. (cas de la nena de 4rt, del nen de 1r i ara el nen de 1r ESO)

Aquest alumne va començar a anar al centre per problemes de conducta, tant a nivell familiar com a nivell escolar. Es va anar treballant el tema conductual tot determinant pautes de conducta, autoinstruccions, autocontrol, ja que es tracta d'un nen bastant impulsiu i presentava problemes amb els companys.

Aquest any ha canvia de l'escola a un institut i aquest fet marcava una transició que des del centre no sabiem com podria afectar al nen. Durant aquest trimestre, l'adaptació al centre ha sigut positiva, es mostra molt motivat en treballar i en anar a l'institut. Tanmateix les uniques incidències que ha portat han sigut per no presentar algun treball i per una petita baralla. (quan antigament eren contínues). Així doncs, demostra que poc a poc a l'escola s'autocontrola i posa de la seva part per millorar i posar en pràctica el que es treballa al centre.

Personalment, quan em van detallar la història del cas, a primera vista, sembla mentida que presenti problemes de conducta. Al centre es mostra motivat, encara que a vegades es nota la impulsivitat, però tal com diu la meva tutora, el nen ha realitzat un canvi molt positiu.Encara hi han coses que s'han de continuar treballant i seràn els aspectes en que ens centrarem: el tema conductual( impulsivitat, problemes familiars, autocontrol...) i continuar amb aquesta motivació ( encara que presenta dificultats) a nivell acadèmic.

lunes, 12 de noviembre de 2012

cas nen 6 anys

 En l'anterior entrada ja vaig començar a situar el cas del nen de 6 anys. fem així una repassada, cal dir que és un nen que presenta problemes de conducta a casa i agressivitat.

Un cop conegut la informació extreta pels diferents contexts, als pares se'ls va reunir per explicar i coneixer la realitat de l'alumne i enfocar la intervenció conjunta amb ells.

Primerament, al tractar-se d'un nen de 1r amb 6 anys, es va tractar de treballar l'autocontrol per mitjà del semàfor ( dels tres colors) . Aquest semàfor s'hauria de treballar tant a casa, com a l'escola i en altres contextos que el nen en pugui utilitzar per autocontrolar-se.
La reunió amb els pares va servir per a que ells siguin participes del canvi que el nen ha re realitzar i alhora esdevinguin el punt de suport i ajuda que necessita el nen per realitzar aquest canvi i concretament en l'aspecte d'autocontrol. Així doncs, han de posar en pràctica tot el que al centre es treballa amb el nen.


PRIMERA SESSIÓ AMB EL NEN

El nen a la primera sessió es va mostrar tranquil i atent a les explicacions que la tutora realitzava. Li va explicar per a que serveix un semàfor i que les persones tenim un semàfor a dins.
SEMÀFOR:
 Quan el nostre semàfor està verd, no hi ha cap problema i podem relacionar-nos jugar...en canvi, a vegades el nostre semàfor està en groc i al igual que al carrer, hem de parar i mirar....potser alguna cosa ha fet que el nostre semàfor estigui en groc però si parem un momentet i observem tranquilament potser podem arribar a que el semàfor estigui verd un altre cop.Tanmateix a vegades si no podem arribar a posar-lo verd, de groc passa a vermell, i es quan estem molt enfadats. En aquest cas hem de parar, respirar i esperar que es posi en verd per a continuar.
Amb el nen es va estar jugant amb els colors del semàfors, identificant emocions i estats amb cada color...
EMOCIONS


En la primera sessió amb ell, també es va treballar les emocions: content, trist, enfadat... i es va relacionar amb coses de la seva vida quotidiana. Finalment amb un dau on cada cara és una emoció, vam estar jugant 4 adults i el nen. El nen ens anava passant le dau i segons l'emoció haviem d'explicar una situció relacionada amb aquesta.

En un principi el nen es va mostrar molt reservat, però el dau ens el tirava amb energia i fort. A vegades es despistava i estava pendent d'altres coses, sense prestar massa atenció. Després de jugar i parlar sobre les emocions varem passar a fer una....INTRODUCCIÓ RELAXACIÓ


Per mitjà d'un soldat ( que té els musculs tensos i camina amb les cames aixecades) i d'un osset de peluix, es va tractar el to muscular tens i relaxat. Només va ser una introducció per a la següent sessió.

Cas nena 4rt


Ja porto setmanes observant i entrant en el cas d'una nena de 4rt de primària del centre.

Concretament la psicologa de l'escola ja l'havia vist i els pares van decidir agilitzar el procés anant a aquest centre privat. Es tracta d'una nena bastant moguda que presenta dificultats a nivell escolar. Tanmateix presenta conflictes a nivell familiar. Té un germà més gran i sempre ha destacat per les bones notes. La mare a vegades se sent sense eines a casa per controlar la situació.

Primerament a la nena de 9 anys se li va iniciar el procés d'avaluació per mitjà de:

A la nena se li va passar el següent material per concretar quins aspectes s'haurien de treballar:

-TEST: Wisc: relacionat amb la intel·ligència
- Entrevista personal ( dibuixos..)
-BASC: Relacionat amb la conducta
- Test d'identificació de cares: relacionat amb la atenció i ansietat
- Test d2: relacionat amb la atenció
- ACL-3: Un test de comprensió lectora ( cicle mitjà)
TAMAI: test adaptació tant escola, familia i ella mateixa.

Amb la familia, es van realitzar entrevistes i se'ls va passar el BASC.

Amb la tutora es va realitzar tanmateix una entrevista per coneixer la realitat de la nena a l'entorn escolar.

Un cop analitzat les dades que ens proporcionen els test i les entrevistes es va reunir als pares i es van explicar els resultats i els objectius a treballar

** nivell familiar s'hauria de reforçar positivament a la nena, ja que en comparació amb el seu germà, se subestimava en l'aspecte escolar. Ella va assolint els aprenentatges però té un ritme més lent, no es tan brillant com el seu germà, però igualment s'ha de reforçar positivament l'esforç que realitza.

** nivell individual: es treballarà la estimulació de la intel·ligència conjuntament amb l'atenció. A més de realitzar tècniques d'estudi per tal de millorar l'aprenentatge autònom dels continguts escolar.

Cal dir que el procés d'avaluació es va portar a terme l'any i passar i es va iniciar la intervenció. Actualment  la nena porta un any al centre i els resultats han millorat, ara acaba d'inciar el primer trimestre i es mostra contenta i motivada. Encara presenta dificultats a nivell d'expressió oral i raonament. Així doncs, durant aquest curs es destaquen aquests aspectes conjuntament amb el reforç d'atenció.Durant les sessions a vegades es distreu amb coses que no tenen que veure amb el que estem treballant, canviat de tema.Però d'altres es concentra i realitza la feina sense perdre temps. Poc a poc va agafant més confiança en ella mateixa, encara que a vegades nombra el seu germà. Com a reflexió personal m'agradaria destacar la infinitat d'intruments d'avaluació que estic coneixent, ja que com en aquest cas, encara que no l'he pogut aplicar jo, la tutora m'ha explicat detingudament com es passen i el per què. Crec que és molt important coneixer tots els contexts que intervé la nena i  realitzar diverses proves per determinar i conèixer quin o quins són els punts on hem de centrar la nostra intervenció. Tanmateix, no és una ciencia exacta, treballem amb nens, i hem d'anar ajustant les nostres intervencions per a que ells mateixos puguin anant avançant i millorant.