domingo, 21 de abril de 2013

nou projecte ...el glifing

Avui us parlaré del glifing.

Al centre on realitzo les pràctiques han fet un curs de formació sobre aquest projecte. Durant diverses sessions he estat present per veure com funciona  amb diferents casos i analitzar les possibilitats que pot obtenir pels alumnes amb dificultat en la lectura.  Encara ens falta treballar més i veure els resultats del alumnes. De totes maneres us faré cinc cèntims de com funciona....


El mètode Glifing...

Un mètode desenvolupat per especialistes que entrena sistemàticament les habilitats lectores dels nens i nenes amb dificultats de lectura d'una manera lúdica.

“Les habilitats lectores es poden entrenar. Per fer-ho hem dissenyat un mètode que s'adapta a les necessitats de cada nen i entrena la lectura a través d'un joc d'ordinador.”
COM FUNCIONA?


1.Materials sistematitzats en sessions d’entrenament de format lúdic.

Sessions un mínim de 4 dies a la setmana amb una durada màxima de 30 minuts.
Durant un període de temps variable fins que el nen assoleix els objectius marcats. En molts casos en 4 mesos les millores aconseguides permeten al nen reincorporar-se al ritme de la seva classe.

2.Acompanyament d'un entrenador al llarg de tot el procés.

Com que el treball és diari, l'entrenador pot ser una persona de l'entorn immediat del nen, ja sigui a l'escola o a casa.
L'entrenador guia el nen en l'aplicació del programa i modula els resultats, així es converteix en un motor motivador i de reforç positiu.

3.Materials seleccionats en base a una pauta personalitzada

Aquesta pauta personalitzada guiarà tant el nen com l'entrenador durant tot el procés.
La pauta de treball, dissenyada per un psicòleg de Glifing, garanteix que l'entrenament està fet a mida de les necessitats de cada usuari.


El Glifing es pot aplicar tant en l'entorn escolar com en el familiar o fent una barreja d’ambdós. En qualsevol cas busquem, per assolir els millors resultats possibles, implicar els dos entorns del nen. Oferim les dues possibilitats degut a que el tractament individual suposa un cost personal elevat per la família i creiem que obrir el producte a l’escola facilita la possibilitat d’accés al mètode a més de facilitar la implicació de tots el agents.
Els avantatges d'optar per l’entrenament individual radiquen en el diagnòstic més extens i en l'atenció personal a cada infant. A més a més, el ventall de tècniques que es poden utilitzar en les visites als gabinets que fan servir el mètode facilita el tractament d'altres mancances associades a les dificultats d'aprenentatge i poden donar als pares noves maneres d’entendre la problemàtica que travessa el nen i noves estratègies per afrontar les dificultats de manera constructiva.


Si esteu més interessats ... no oblideu d'entrar a la seva pàgina  
http://www.avesedari.org/ca/glifing/

No hay comentarios:

Publicar un comentario