martes, 20 de noviembre de 2012

WISC-IV

 WISC- IV

(Wechsler Intelligence Scale for Children)
Si més no, aquest és un test que ens aporta informació relacionada amb la intel·ligència a partir de diferents aspectes:
 • Comprensió verbal
 • Raonament perceptiu
 • Memòria de Treball
 • Velocitat de processamentEDAT: de 6 a 17 anys
                              per edats inferiors trobem el WIPPSI ( de 3 a 6 anys)
                             per edats superiors trobem el WAIS ( a partir de 17 anys)

DURACIÓ: Els 10 test aproximadament poden tenir una duració total de 65 min a 80 minuts.

APARTATS DEL WISC:
 • CUBOS
 • SEMEJANZAS
 • DIGITOS
 • CONCEPTOS
 • CLAVES
 • VOCABULARIO
 • LETRAS Y NÚMEROS
 • MATRICES
 • COMPRENSIÓN
 • BUSQUEDA DE SÍMBOLOS
 • (FIGURAS INCOMPLETAS)
 • ( ANIMALES)
 • ( INFORMACIÓN)
 • ( ARITMÉTICA) 
 • ( ADIVINANZAS) 
 A continuació detallaré en que consisteix cada prova del Wisc.
CUBOS
Aquesta petita prova consisteix en reproduir els cubs.
Si tenen de 6 a 7 anys  comencen per la figura 1.
Si tenen de 8 a 16 anys comencen per la figura 3

Cronometrar: tot el temps que necessita per relitzar les figures. Tanmateix hi ha un temps màxim per realitza-ho, indicat al quadernet d'avaluació. Les figures més senzilles tenen de temps màxim 30segons mentre que les més complicades 120 segons.
Si el dibuix es incorrecte s'ha de marcar al quadernet d'avaluacions.
Als 3 errors--> PAREM LA PROVA.

PUNTUACIÓ: De les figures 4 a la 8 la puntuació pot ser 0 o 4. A partir de la figura 9 fins les restans, segons el temps que trigui puntuarem de 4 a 7 puns.


SEMEJANZAS

Consisteix en relacionar  dos paraules que respresenten conceptes i objectes comuns. El nen ha de determinar en qué s'assemblen aquests objectes o conceptes. Els elements es presenten de forma oral.

 • Els nens de 6 a 8 anys comencen amb l'element 1
 • Els nens de 9 a 11 anys comencen amb l'element 3
 • Els nens de 12 a 16 anys comencen amb l'element 5

Haurem de tenir en compte de formular-ho de la següent manera:
- En que s'assemblen el vermell i el blau?
-En què s'assemblen una roda i una pilota?

Anotarem al quadern les explicacions que ens doni el nen/a sobre la relació que pensa que tenen els dos objectes o conceptes.
Als 5 errors-->PAREM LA PROVA

PUNTUACIÓ: Al manual ens detalla quines respostes podem donar per vàlides i quines no, per tal d'orientar-lo cap a una puntuació o una altra.


DÍGITOS
 Aquesta prova consta de dues tasques d'aplicació independents. La primera " dígits en ordre directe" i la segona " dígits en ordre invers". Als dos casos, l'examinador ha de llegir una sèrie de números que els haurà de dir en el mateix ordre si es presenta en " dígits en ordre" o haurà de repetir la sèrie númerica a partir de la última xifra que li ha dit l'examinador, al revés.

 • ORDRE DIRECTE: 3,8,6       El nen contesta: 3,8,6
 • ORDRE INVERS: 3,8,6         El nen contesta : 6, 8, 3

Als 2 errors--> PAREM LA PROVA

CONCEPTOS

Al nen se li presenta unes lámines de dues o tres files de dibuixos i ell ha d'escollir un dibuix de cada fila, de forma que cada conjunt de dibuixos tinguin una característica comuna.


 • Els nens de 6 a 8 anys--> comencen amb l'element 1
 • Els nens de 9 a 11 any--> comencen amb l'element 5
 • Els nens de 12 a 16 anys--> comencen amb l'element 7


El nen haurà de nombrar o senyalar el número que correspon als dibuixos escollits.
Als 5 errors--> PAREM LA PROVA


CLAVES
El nen ha de copiar una sèrie de simbols que apareixen emparellats cadascú a una figura geomètrica o a un número. El nen haurà de dibuixar el símbol en la figura o casella que correspongui, amb un límit de temps corresponent.

 • Els nens  de 6 a 7 anys--> comencen amb les claves A
 • Els nens de 8 a 16 anys--> comencen amb les claves B

Als 120 minuts--> PAREM LA PROVA

VOCABULARIO
La tasca del nen consisteix en definir oralment una sèrie de paraules que l'examinador llegirà en veu alta al temps que li ensenya de manera escrita en unes tarjetes.

 • Els nens de 6 a 8 anys--> comencen amb l'element 5
 • Els nens de 9 a 11 anys--> comencen amb l'element 7
 • Els nens de 12  A 16 anys --> comencen amb l'element 9
Escriurem al quadern les respostes que el nen doni.

PUNTUACIÓ: Al manual d'aplicació ens guia sobre les possibles respostes que poden donar i les puntuacions que li podem otorgar. Aquestes aniran de 0, 1 i 2 punts.

Als 5 errors---> PAREM LA PROVA

LETRAS Y NÚMEROS


1 comentario:

 1. Bona tarda Cristina,
  És el teu un blog molt estètic amb . Fas una presentació i descripció dels casos, però també és important enriquir-lo amb les teves reflexions. És important fer referencia als continguts teòrics treballats que la Pràctica real et suscita activar, fruit del contrast teoria-pràctica que et comentava a l’inici de la PAC. Quan descrius el Wisc, seria important també que expliquessis què avalua la globalitat del test i què preten valorar cada subtest.

  ResponderEliminar