lunes, 12 de noviembre de 2012

Cas nena 4rt


Ja porto setmanes observant i entrant en el cas d'una nena de 4rt de primària del centre.

Concretament la psicologa de l'escola ja l'havia vist i els pares van decidir agilitzar el procés anant a aquest centre privat. Es tracta d'una nena bastant moguda que presenta dificultats a nivell escolar. Tanmateix presenta conflictes a nivell familiar. Té un germà més gran i sempre ha destacat per les bones notes. La mare a vegades se sent sense eines a casa per controlar la situació.

Primerament a la nena de 9 anys se li va iniciar el procés d'avaluació per mitjà de:

A la nena se li va passar el següent material per concretar quins aspectes s'haurien de treballar:

-TEST: Wisc: relacionat amb la intel·ligència
- Entrevista personal ( dibuixos..)
-BASC: Relacionat amb la conducta
- Test d'identificació de cares: relacionat amb la atenció i ansietat
- Test d2: relacionat amb la atenció
- ACL-3: Un test de comprensió lectora ( cicle mitjà)
TAMAI: test adaptació tant escola, familia i ella mateixa.

Amb la familia, es van realitzar entrevistes i se'ls va passar el BASC.

Amb la tutora es va realitzar tanmateix una entrevista per coneixer la realitat de la nena a l'entorn escolar.

Un cop analitzat les dades que ens proporcionen els test i les entrevistes es va reunir als pares i es van explicar els resultats i els objectius a treballar

** nivell familiar s'hauria de reforçar positivament a la nena, ja que en comparació amb el seu germà, se subestimava en l'aspecte escolar. Ella va assolint els aprenentatges però té un ritme més lent, no es tan brillant com el seu germà, però igualment s'ha de reforçar positivament l'esforç que realitza.

** nivell individual: es treballarà la estimulació de la intel·ligència conjuntament amb l'atenció. A més de realitzar tècniques d'estudi per tal de millorar l'aprenentatge autònom dels continguts escolar.

Cal dir que el procés d'avaluació es va portar a terme l'any i passar i es va iniciar la intervenció. Actualment  la nena porta un any al centre i els resultats han millorat, ara acaba d'inciar el primer trimestre i es mostra contenta i motivada. Encara presenta dificultats a nivell d'expressió oral i raonament. Així doncs, durant aquest curs es destaquen aquests aspectes conjuntament amb el reforç d'atenció.Durant les sessions a vegades es distreu amb coses que no tenen que veure amb el que estem treballant, canviat de tema.Però d'altres es concentra i realitza la feina sense perdre temps. Poc a poc va agafant més confiança en ella mateixa, encara que a vegades nombra el seu germà. Com a reflexió personal m'agradaria destacar la infinitat d'intruments d'avaluació que estic coneixent, ja que com en aquest cas, encara que no l'he pogut aplicar jo, la tutora m'ha explicat detingudament com es passen i el per què. Crec que és molt important coneixer tots els contexts que intervé la nena i  realitzar diverses proves per determinar i conèixer quin o quins són els punts on hem de centrar la nostra intervenció. Tanmateix, no és una ciencia exacta, treballem amb nens, i hem d'anar ajustant les nostres intervencions per a que ells mateixos puguin anant avançant i millorant.

No hay comentarios:

Publicar un comentario